Wat doen wij?

BCCC opereert daar waar belangen en wensen elkaar kruisen. Binnen bedrijven of persoonlijk dreigende conflictsituaties zoekt BCCC tezamen met betrokkenen naar de juiste uitkomst voor een ieder: de WIN-WIN situatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis op het gebied van psychologie, conflicthantering, mediation, ontslagrecht, Wet Poortwachter, ontslagrecht en verbintenissenrecht

Wij begeleiden bij:
+ (Dreigende) Persoonlijke conflicten
+ (Dreigende) Arbeidsconflicten
+ Ziekteverzuim
+ Re-integratie
+ Burn-out
+ Verborgen klachten
+ Depressie
+ Rouwverwerking

Werkgevers en organisaties die hun medewerkers een begeleidingstraject van BCCC bieden, zullen na afloop daarvan kunnen constateren dat niet alleen de desbetreffende individuele deelnemers een grote sprong voorwaarts gemaakt hebben, maar ook de onderlinge communicatie en de relatie met het bedrijf aanmerkelijk verbeterd is.